De Marketing Coördinator is zeer actiegericht. Meestal ondersteunt de coördinator het marketing team en is verantwoordelijk voor het bedenken, uitvoeren, evalueren en ondersteunen van activiteiten. Deze hebben direct of indirect betrekking tot het merk en het generen van omzet.
Het initiëren van commerciële acties, mailings en leadcampagnes en verzorgen van de begeleiding hiervan van A to Z behoren tot het pakket. Hiernaast is online kennis onontbeerlijk en is de coördinator in staat om marketing campagnes op te zetten in diverse marketing kanalen.

Vanaf het begin van mijn carrière kijk ik met een marketingbril naar technologie. Bij XTNT wordt vanuit marketingprincipes gekeken naar verkeer en vervoer. In het tenderteam van Veolia heb ik dienstregelingontwikkeling gedaan en invulling gegeven aan de marketingplannen binnen het OV. Bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) was ik marketing coördinator. En op de High Tech Campus was ik verantwoordelijk voor de marketing en sales van conference center The Strip.