Een dagvoorzitter leidt het event naar nieuwe inzichten, naar andere perspectieven en naar vruchtbare kennis. De dagvoorzitter helpt werkelijk een event effectiever te maken en concrete doelen te bereiken.

Vanuit Gets Involved wordt gefocust op technologie events in de brede zin des woords. Daarbij gaat de voorkeur uit naar kleinschaligere events tot ongeveer 250 deelnemers. Competenties van Arno Hermans zijn:
Betrokken, Doelgericht, Empatisch vermogen, Enthousiasme, Flexibel, Gevat, Meedenken, Observeren, Snel schakelen, Technisch inhoudelijke kennis en Zelfkennis.

“Arno trad bij de presentatie op als betrokken en prikkelende dagvoorzitter; weet onderzoek en praktijk mooi met elkaar te verbinden.” Hans van der Spek; Manager Kenniscentrum HRM / Senior Managing Consultant – Berenschot

“Arno is een pro-actieve medewerker met veel initiatief neemt bij het starten van projecten en ze ook goed uitvoert. Kan goed bijeenkomsten presenteren en een zaal meekrijgen. Hij heeft oog voor wat relaties willen en zoekt contact met nieuwe partijen voor verdere samenwerking. Kortom: een collegiale partner voor ondernemende organisaties!” Beatrice Boots; Vice-Director – Dutch National STEM Platform

“Arno is een goede, scherpe en betrokken gesprekspartner. Hij weet wat de trends en ontwikkelingen zijn en kan deze vertalen naar diverse werkvelden. Ook bij discussies weet hij daardoor vraagstukken helder te kaderen en formuleren.” Marjelle van Hoorn; Verenigingsmanager – VSC_netwerk van wetenschapsmusea en science centra

“Tijdens bijeenkomsten staat hij sterk voor de groep en weet hij op een ontwapende en vrolijke manier de aandacht bij het onderwerp te houden.” Gijs Breedveld; Technology, Innovation and Quality

LET OP: Door de combinatie te maken met de rol als Event Manager worden de events efficiënter en goedkoper georganiseerd.